Privacybeleid

De leverancier van deze internetwinkel is SK Global Businesses s.r.o. SK Global Businesses s.r.o. Dit bedrijf gaat akkoord met de handelswetgeving van de Europese Unie.


Adres voor retouren en klachten:

SK Global Businesses s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača - mestská časť Rača
Slowakije

Identificatienummer: 52340376
Belasting over de toegevoegde waarde: 2121005436Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via snabbsmall@gmail.com


(1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke informatie betekent alle informatie die u persoonlijk identificeert.

1.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens op deze website in overeenstemming met de basisregels voor gegevensbescherming van ons bedrijf (DSGVO). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de methoden van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website SSL- of TLS-codering. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan de tekenreeks "https://" en het hangslotsymbool op de regel van de browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website
Als u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet bij ons registreert of ons geen informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie, die technisch noodzakelijk is om u de website te tonen:

Onze website bezocht
Datum en tijdstip van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing naar wat de pagina heeft bereikt
Gebruikte browser
Gebruikte besturingssystemen
Gebruikte IP-adres (indien van toepassing: anoniem).
De behandeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 4.1. 6 lid 1 sub f SDSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren op specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik.

3) Koekjes
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde meerpaginacookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt na uw browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal en zorgen ervoor dat wij of onze gelieerde bedrijven (cookies van derden) uw browser kunnen herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Indien ingesteld, verzamelen en verwerken cookies bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en individuele IP-adressen. Permanente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een volgend bezoek aan de website). Indien ook individuele cookies worden verwerkt voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) voor de uitvoering van de overeenkomst of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) om onze rechtmatige belangen te beschermen met het oog op de best mogelijke functionaliteit van de website en een vriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners om onze website aantrekkelijker voor u te maken. Daartoe worden bij een bezoek aan onze website ook cookies van verwante bedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf opgeslagen. Als wij met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en individueel geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u deze wilt accepteren of in sommige gevallen of in het algemeen niet wilt accepteren.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact maken
Persoonlijke gegevens worden verzameld in het kader van ons contact met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail). De informatie die in het geval van een contactformulier wordt verzameld, is duidelijk afgeleid van het corresponderende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op uw verzoeken of om contacten en de relevante technische administratie te leggen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de RAPV. Indien de contactpersoon voornemens is een overeenkomst te sluiten, is artikel 6, lid 1, onder b), van de RAPV de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking. Uw gegevens worden na de definitieve behandeling van uw verzoek gewist, indien de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en verwerkingscontracten

6 paragraaf 1, letter b) van het DSGVO, worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt indien deze aan ons ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het openen van een klantenrekening. De verzamelde gegevens kunnen worden gelezen in de respectievelijke registratieformulieren. De opzegging van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren de door u verstrekte gegevens en gebruiken deze om de overeenkomst te verwerken. Na beëindiging van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en zakelijke bewaartermijnen na afloop van deze termijnen geblokkeerd en verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het verdere wettelijk toegestane gebruik van uw gegevens hebben voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden
Versturen van de nieuwsbrief per e-mail naar bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt opgegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen van goederen of diensten te sturen die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die wij reeds uit ons assortiment hebben gekocht. Volgens § 7 Abs. 3 UWG is het niet nodig om hiervoor een afzonderlijke vergunning te verkrijgen. De verwerking van gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van ons rechtmatig belang bij direct mail in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien u zich in eerste instantie tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel heeft verzet, zullen wij u geen e-mail sturen. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dergelijke reclamedoeleinden, met gevolgen voor de toekomst, door de aan het begin vermelde verantwoordelijke persoon te informeren. Hiervoor worden alleen de transmissiekosten volgens de basistarieven betaald. Zodra wij uw bezwaar ontvangen, zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden gestaakt.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking
7.1 Voor de uitvoering van de opdracht werken wij samen met de volgende dienstverleners die ons bij de uitvoering van alle of een deel van de gesloten contracten ondersteunen. Sommige persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de verwerking van de overeenkomst aan de voor de levering verantwoordelijke transporteur doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden in het kader van het betalingsproces aan de bank doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. In geval van een beroep op betalingsdienstaanbieders zullen wij u uitdrukkelijk informeren over het volgende. De rechtsgrondslag voor de indiening van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO.

7.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe transportpartners. Wij geven uw naam en afleveradres uitsluitend aan een transportpartner van onze keuze door voor de levering van de goederen conform artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO.

7.3 Gebruik van diensten

- Paypal
In geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop in rekening-courant" of "betaling in termijnen" via PayPal, sturen wij de betalingsgegevens naar PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd) als onderdeel van de betalingsverwerking. De overschrijving vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het DESIGN en slechts voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor vormen van betaling per creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal. Daartoe kunnen de betalingsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO aan de bank worden doorgegeven op grond van het rechtmatige belang van PayPal bij de vaststelling van de kredietwaardigheid van de bank. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de overeenkomstige betalingsvorm moet worden verstrekt. Informatie over de kredietwaardigheid kan kan waarschijnlijkheidswaarden (scoringswaarden) omvatten. Voor zover in het resultaat van de kredietinformatie scoringswaarden zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige toestand.


8) Online marketing
Met behulp van Google AdWords Conversion Tracking Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, het monitoren van conversies van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij maken gebruik van Google Adwords-diensten om onze interessante aanbiedingen op externe websites te promoten via reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we het succes van de individuele reclamemaatregelen bepalen. Wij streven ernaar om u te laten zien wat voor u interessant is, om onze website aantrekkelijker voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van de conversie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een Google AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker sommige pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-client ontvangt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet worden gecontroleerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om de conversie te monitoren. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op uw advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de controle, kunt u het gebruik ervan blokkeren door de cookie voor het bijhouden van de Google-conversie in uw webbrowser uit te schakelen in Gebruikersvoorkeuren. Daarom zijn ze niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd door onze Europese privacyschildovereenkomst, die garandeert dat het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt de cookies met advertentievoorkeur permanent uitschakelen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren of door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link:


Houd er rekening mee dat als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld, sommige functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

9) Aanbeveling voor heroriëntatie/marketing/marketing/marketing/marketing/marketing/marketing/marketing/marketing/marketing/advertising

Aangepaste Facebook-publiek door middel van de Pixel-methode
Deze website gebruikt de "Facebook pixel" van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Als hiervoor expliciete toestemming is verleend, kan het worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te volgen nadat hij een Facebook-advertentie heeft gezien of erop heeft geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige misverstanden.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat de gegevens echter zo op en verwerkt ze zodanig dat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van de gegevens van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gebruiker kan Facebook en zijn filialen toestaan om advertenties op Facebook en daarbuiten te plaatsen. Een cookie kan voor deze doeleinden ook op uw computer worden opgeslagen. Een dergelijke verwerking mag alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de IISA overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de IISA.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen worden verleend aan gebruikers ouder dan 13 jaar. Als je jonger bent, vraag dan je ouders of voogd om toestemming.
Facebook Inc. gevestigd in de Verenigde Staten is gecertificeerd onder de Amerikaanse Privacy Protection Agreement, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies die op uw computer zijn opgeslagen, worden uitgeschakeld of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan echter verhinderen dat u bepaalde functies op onze websites uitvoert. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/(10) Rechten van de betrokkene
10.1 De van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten op het gebied van gegevensbescherming (informatie- en interventierechten) tegen de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht van toegang volgens art. 15 van de SICES: in het bijzonder heeft u recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, tot de doeleinden van de verwerking, tot de categorieën van de verwerkte persoonlijke gegevens, tot de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, tot de voorziene opslagperiode of de voorziene opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien wij deze niet bij u verzamelen, het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht op informatie over de garanties, overeenkomstig artikel 46 van de IPSAS, in het geval van de doorgifte van uw gegevens naar derde landen;
Recht op correctie krachtens artikel 46 van de IPSAS. 16 DSGVO: U heeft het recht om uw onjuiste gegevens onmiddellijk te corrigeren en/of de door ons opgeslagen onvolledige gegevens in te vullen;
Recht op verwijdering op grond van artikel 17 DESCR: U heeft het recht te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens indien aan de vereisten van artikel 17, lid 1, DESCR is voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of om gerechtelijke stappen te ondernemen, uit te oefenen of te verdedigen;
Recht om de behandeling krachtens artikel 1 te beperken. 18 DSGVO: U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in geval van verificatie van de juistheid van uw gegevens, die u betwist, indien u weigert uw gegevens te verwijderen wegens ongeoorloofde verwerking en in plaats daarvan om een beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, indien u uw gegevens nodig hebt om uw gegevens af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen, indien u ze niet langer nodig hebt nadat we het doel hebben bereikt, of indien u zich hiertegen verzet hebt vanwege uw specifieke situatie, zolang niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen al dan niet de overhand hebben;
Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de BEVEK: Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht u op de hoogte te brengen van deze rectificatie, uitwissing of beperking van alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Zij hebben het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.
Recht op overdracht van gegevens conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat toestuurt, te ontvangen of om op de hoogte te worden gesteld van de rechten van de betrokkene.

10.2. RECHT VAN VERZET

10.2 RECHT VAN VERZET

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONZE OVERWEGEND LEGITIEME BELANGEN VERWERKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN DERGELIJKE TOEKOMSTIGE VERWERKING OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS IN KWESTIE STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE VERDER GAAN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJKE RECHTEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN. MAG U UW VERZET UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS IN KWESTIE VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN STOPZETTEN.

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de bewaring van persoonsgegevens wordt bepaald door de wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens regelmatig gewist, indien zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het sluiten van de overeenkomst en/of indien wij geen rechtmatig belang meer hebben bij de latere bewaring ervan.