Terugbetalingsbeleid

De leverancier van deze internetwinkel is Europe Ecom Enterprises LLP. Europe Ecom Enterprises LLP Dit bedrijf gaat akkoord met de handelswetgeving van de Europese Unie.
Adres voor retouren en klachten:

Europe Ecom Enterprises LLP
27 Old Gloucester Street
WC1N 3AX London
Storbritannien

Identificatie Nummer: OC430056

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via simpletval@gmail.com
U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen van dit contract af te zien.

De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste van de goederen heeft ontvangen of ontvangen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw besluit om de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model intrekkingsformulier, maar u hoeft dit niet te doen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, stuurt u eenvoudigweg een kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de terugbetaling

In geval van annulering van deze overeenkomst, onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering van deze overeenkomst, zullen wij alle door u ontvangen betalingen verrichten, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betalingswijze gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen; in geen geval zal deze terugbetaling in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor om terugbetaling van de goederen te weigeren totdat wij ze hebben ontvangen of totdat wij kunnen bewijzen dat wij ze hebben geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst komt.

De klant is verplicht de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te leveren. Deze termijn wordt in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen worden verzonden. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de afschrijving van de goederen indien deze afschrijving het resultaat is van een verwerking van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te verifiëren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
contracten voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor terugzending in aanmerking komen indien het zegel na levering wordt verwijderd.Model van het herroepingsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Met dit formulier (*) annuleren wij de overeenkomst door ons/ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam (namen) van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier meegedeeld)

- Datum en tijd

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.